קורסים

Skip To Content

קורסים

תלמידי חול - קורס מקוון- On-Line להכנה לבחינה הממשלתית בסיעוד ספטמבר 2024 - חול

קורס מקוון- On-Line לתלמידי חול

מועד ספטמבר  2024 

 

    • 10 Students
    • 9 Lessons
    • 0

קורס מקוון- On-Line להכנה לבחינה הממשלתית בסיעוד עם חליל מועד ספטמבר 2024

קורס מקוון- On-Line להכנה לבחינה הממשלתית בסיעוד עם חליל

מועד ספטמבר  2024

קורס מקוון- On-Line מועד אפריל 2024 - חול

קורס מקוון- On-Line להכנה לבחינה הממשלתית בסיעוד עם חליל

מועד אפריל -2024 - חול

 

קורס מקוון- On-Line להכנה לבחינה הממשלתית בסיעוד עם חליל מועד אפריל 2024

קורס מקוון- On-Line להכנה לבחינה הממשלתית בסיעוד עם חליל

מועד אפריל 

קורס סיעוד המבוגר 2 לפי Ignatavicius 10

קורס סיעוד המבוגר 1 לפי Ignatavicius 10

קורס סיעוד המבוגר 1 לפי Ignatavicius 10

קורס סיעוד המבוגר 1 לפי Ignatavicius 10