קורסים

Skip To Content

קורסים

קורס מקוון- On-Line להכנה לבחינה הממשלתית בסיעוד עם חליל מועד אפריל 2024

קורס מקוון- On-Line להכנה לבחינה הממשלתית בסיעוד עם חליל

מועד אפריל 

קורס סיעוד המבוגר 2 לפי Ignatavicius 10

קורס סיעוד המבוגר 1 לפי Ignatavicius 10

קורס מקוון- On-Line מועד ספטמבר 2023 - חול

קורס מקוון- On-Line להכנה לבחינה הממשלתית בסיעוד עם חליל

מועד ספטמבר  2023 - חול

 

קורס מקוון- On-Line להכנה לבחינה הממשלתית בסיעוד עם חליל מועד ספטמבר 2023

קורס מקוון- On-Line להכנה לבחינה הממשלתית בסיעוד עם חליל

מועד ספטמבר  2023

 

    • 10 Students
    • 15 Lessons
    • Free

קורס סיעוד המבוגר 1 לפי Ignatavicius 10

קורס סיעוד המבוגר 1 לפי Ignatavicius 10

קורס מקוון- On-Line להכנה לבחינה הממשלתית בסיעוד מועד אפריל 2023 - חול

הבחינה הממשלתית באפריל 2023 תתקיים ב23.4.2022 יום ראשון הקורס מתחיל ב - 24.12.2022