iNurse- לומדים עם חליל אכתילאת

אתר תרגול- הנחיות ופרטים

ברוכים הבאים לאתר תרגול השאלות המודרני של inurse

 • אתר התרגול המעודכן, המקיף  והמודרני ביותר בארץ  שמכיל יותר מ4500  שאלות – הרוב עם תשובות והסברים 
 • שאלות עם תשובות, הסברים ואינטגרציה בין החומרים
 • תרגול המאפשר שליטה מלאה בחומרים השונים
 • שאלות שבונות את הידע בצורה הדרגתית ומוצקה
 • שאלות שבוחנות גם הבנה וגם נקודות שצריך לזכור
 • מבחנים על 1. כל נושא בנפרד 2. מבחנים מסכמים על סיעוד המבוגר 3. מבחנים מסכמים על כל החומר
 • השאלות מתייחסות לכל ההיבטים הרפואיים והסיעודיים: פתופיזיולוגיה, סימנים, סימפטומים, אבחון, טיפול והדרכה סיעודית ועוד..

תשלום

 • עלות השימוש באתר התרגול : 200 ₪
 1. ניתן לשלם בכרטיס אשראי כאן
 2. או באמצעות העברה בנקאית בלבד -  נמסור פרטים למבקשים בהודעה למספר 054-2532143 

 

חשוב!!

במידה והינך משתמש או השתמשת או מעוניין להשתמש במערכת הלמידה של iNurse, אתה מתחייב להבא:

 1. אין לצלם או להעתיק או להפיץ או להשתמש בתוכן הקיים במערכת הלמידה בכל דרך אפשרית יינקטו אמצעים משפטיים למי שמפר הנחיה זו.
 2. אין להפיץ את המשתמש שלך לאחרים, המערכת תאפשר כניסה אחת אפשרית לכל משתמש ותבלום כל כניסה נוספת.

פנייה למזכירות

 • בין השעות 9:00 עד 14:00 מיום ראשון עד שישי – נא להשאיר הודעה כתובה כשאין מענה. למספר 054-2532143 
 • ניתן לפנות במייל במידה ויש שאלות נוספות – info.inurse@gmail.com

 

אישור משתמש ייעשה תוך 24-48 שעות עבודה לכל היותר.

בהצלחה!!

 

 אתר תרגול שאלות - מידע ורשימת המבחניםלרכישה


מחיר רכישה: 200 ש"ח.