iNurse- לומדים עם חליל אכתילאת

ספר הכנה לממשלתי לאחיות **מעשיות**

  • הספר המעודכן ויחיד בארץ להכנה למבחן למעמד אחות מעשית

  • יחד עם הספר מקבלים חוברת פרמקולוגיה קלינית שכוללת 400 שאלות

  • הספר כולל כ 2000 שאלות חזרה

 

  • מחיר: 330 ₪ כולל דמי משלוחלרכישה


מחיר רכישה: 330 ש"ח.