iNurse- לומדים עם חליל אכתילאת

ספר בגסטרואאנטורולוגיה, כירורגיה ואנדוקרינולוגיה

  • מתאים ל:  

  • לסטודנטים לסיעוד (כולל הסבת אקדמאיים)

  • סיכום של כל החומר

  • מאות שאלות חזרה רובם עם תשובות והסברים

  • מחיר 80 ₪ כולל משלוחלרכישה


מחיר רכישה: 80 ש"ח.