iNurse- לומדים עם חליל אכתילאת

ספר בעיניים, עור ואאג

  • מתאים לתלמידי סיעוד בכל התוכניות כולל הסבת אקדמאיים

  • הספר היחיד בארץ שמתורגם מברונר 14 ומעודכן

  • כולל שאלות על המערכות המוזכרות

  • כולל שאלות נוספות בתחום המבוגר

  • מומלץ לרכוש את סט סיעוד המבוגר השלם שכולל ספר זה

  • מחיר : 80 ₪ כולל דמי משלוחלרכישה


מחיר רכישה: 80 ש"ח.