iNurse- לומדים עם חליל אכתילאת

ספר בפרמקולגיה קלינית

  • מתאים לכל הסטודנטים לסיעוד בכל התוכניות כולל הסבת אקדמאיים

  • מתאים לקורסים על בסיסיים בסיעוד כבסיס ידע

  • סיכומים מדהימים והנגשה של החומר בצורה דידקטית

  • כולל יותר מ 400 שאלות והסברים

  • ראה דוגמאות מהספר בקובץ המצורף

  • מחיר 80 ₪ כולל משלוח

 

 דוגמא לספר הפרמקולוגיהלרכישה


מחיר רכישה: 80 ש"ח.