iNurse- לומדים עם חליל אכתילאת

ספר במיילדות וגיניקולוגיה 2019

  • מתאים ל:  

  • לסטודנטים לסיעוד (כולל הסבת אקדמאיים)

  • בסיס ידע בקורס על בסיסי במיידלות

  • סיכום של כל החומר

  • 400 שאלות חזרה (350 עם תשובות והסברים)

  • מחיר 80 ₪ כולל משלוחלרכישה


מחיר רכישה: 80 ש"ח.