iNurse- לומדים עם חליל אכתילאת

סט ספרים 3 - סט ספרים לממשלתי + ספר מבחנים מסכמים

סט ספרים לממשלתי + ספר מבחנים מסכמים
במחיר משתלם  (סט מספר 3)
הסט המושלם להכנה לבחינה הממשלתית

 + 

מחיר: 400 ₪ בלבד כולל משלוחלרכישה


מחיר רכישה: 400 ש"ח.