iNurse- לומדים עם חליל אכתילאת

ספר מבחנים מסכמים

ספר מבחנים מסכמים

למבחן הממשלתי בסיעוד

 1. מכיל יותר מ 4000 שאלות
 2. כל המבחנים מ2010 עד 2019
 3. 5 מבחנים חדשים לתרגול
 4. אלפי שאלות לפי ברונר לחזרה על החומר
 5. טבלה מסכמת של כל הבידודים
 6. טבלה מסכמת של הדרכה על דיאטה מכל הספרים
 7. טבלה על אלקטרוליטים
 8. טבלה והסברים על התנוחות
 9. פרק ענק על הדרכות סיעודיות מכל החומר
 10. פרק על חשבון רוקחי, פצעים ועוד..
 • הספר המקצועי והמקיף ביותר בארץ להכנה לבחינה הממשלתית
 • התשובות מתוקפות לפי הספרות ובדוקות על ידי חליל
 • הספר המתאים ביותר לישורת האחרונה
 • הספר / סט מגיע בדואר שליחים של חברת צ'יטה  תוך 5 ימי עבודה או עד הבית או עד נקודת איסוף קרובה 


לרכישה


מחיר רכישה: 180 ש"ח.